بازکردن حساب حقیقی

جهت باز کردن حساب چهار مرحله ساده و سریع را که در زیر آمده است را دنبال نمایید:

1. نوع حساب کاربری که می خواهید باز کنید را انتخاب نمایید

انواع مختلفی از حسابها مانند حسابهای VIP, Diamond, Emerald, Pear و Opal وجود دارد. هر زمان که حساب مورد نظر خود را انتخاب نمودید، لطفا اساسنامه معامله را که به همه حسابهای کاربری ما اعمال می شوند مطالعه فرمایید.

2. فرم آنلاین باز کردن حساب کاربری را پر نموده و ارسال نمایید

فرم آنلاین باز کردن حساب باید بطور کامل پر شود. جزییات اصلی شامل نام، آدرس، شغل و اطلاعات دیگر در صورت لزوم وارد شوند. درهنگام باز کردن حساب لازم است که شما مدارک زیر را ارسال نمایید:

  • کپی پاسپورت معتبر و یا کارت شناسایی ملی (پشت و رو)
  • اثبات اقامت، این مدرک می تواند صورت حساب بانکی یا قبوض پرداختی (مثل: گاز، آب، برق، و یا تلفن) که در شش ماه گذشته صادر شده و اسم و آدرس شما در آن ثبت شده است ، باشد.

اگر یک حساب کاربری به صورت مشترک باز شده، اطلاعات طرف دیگرنیز ضروری است و باید وارد شود. در صورت باز کردن حساب توسط یک شرکت ، گواهی ثبت شرکت، سهامداران همراه با تایدیه آدرس و شناسه مالکان و صاحبان حساب مورد نیاز می باشد.

3. تایید و تصدیق اداری

بخش اداری و پذیرش ما مدارک و جزییات درخواست شما را مورد تایید قرار می دهند. پس از تایید درخواست شما، حساب معاملاتی شما باز شده و یک نام کاربری و رمز عبور به آدرس پست الکترونیکی که ثبت کرده اید ارسال خواهد شد.

4. در حساب معاملاتی جدید خود سرمایه گذاری نمایید

برای شروع معامله، باید تا حداکثر یکماه پس از تایید حساب واریز سرمایه صورت گیرد. برای ارسال سرمایه به حساب لطفا با وارد کردن آدرس پست الکترونیک و رمز ورود به Trader Board وارد شوید و با گزینه واریز از طرق مختلف و درگاههای واریزی مناسب اقدام نمایید.

Note:- Please fill the whole form in English language only.
  1. Personal Details
  2. Previous Experience
  3. Financial Details
  4. Confirmation
Title *
Invalid Input

First Name *
Invalid Input

Last name *
Invalid Input

Email Address *
Invalid Input Or you already have used this email Address

Trader Board Password *
Password must contain minimum of 8 characters at least 1 alphabet and 1 number

Confirmation of Password *
Confirmation Password is not match with the Trader Board password.

Country of Residence *
Invalid Input

Country of Citizenship *
Invalid Input

Date of Birth *
Invalid Input

Address *
Invalid Input

City/Town *
Invalid Input

State
Invalid Input

Zip Code *
Invalid Input

Phone *
Invalid Input

 
Invalid Input

Years of experience *
Invalid Input

Frequency of transactions *
Invalid Input

Average volume size *
Invalid Input

Invalid Input

Years of experience *
Invalid Input

Frequency of transactions *
Invalid Input

Average volume size *
Invalid Input

 
Est. net worth *
Invalid Input

Annual Income *
Invalid Input

Liquid Assets *
Invalid Input

Planned Investment Amount *
Invalid Input

Employment Status *
Invalid Input

Please explain more *
Invalid Input

Industry *
Invalid Input

Please explain more *
Invalid Input

Position *
Invalid Input

Source of funds *
Invalid Input

Please Explain More About Your Employment Status *
Invalid Input

Base Currency *
Invalid Input

Leverage *
Invalid Input

 
  1. Personal Details
  2. Previous Experience
  3. Financial Details
  4. Confirmation

Proof of identification *
The file format is invalid or file size is too large

Proof of residence *
The file format is invalid or file size is too large

Additional Document 1
Invalid Input

Additional Document 2
Invalid Input

I declare that I have carefully read and fully understand the entire contents of the Client Agreement,Conflict of Interest,Order Execution Policy,General Risk Disclosure, Terms and Conditions Of Promotion.

Invalid Input

I agree to receive Newsletters regarding company developments or my trading account(s).

Invalid Input

روشهای پرداخت: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment