امنیت سرمایه مشتریان

Vinson Financials LLC متوجه است که ایمنی سرمایه به اندازه شرایط تجارت برای شما مهم هستند. به همین علت ما تمام اقدامات لازم را که برای اطمینان یافتن از اینکه مشتریان کاملا در شرایط مختلف مورد محافظت قرار می گیرد را انجام می دهیم.

ما سرمایه ی شما را در حسابهای مطمئن و مجزای مشتریان و در بانکهایی با اعتبار بالا توزیع کرده وبه امانت گذاشته ایم. نه ما و نه بانک نمیتواند به این سرمایه ها دست بزند.

همزمان ما نمی توانیم مسئول هر گونه ضرر مالی مشتریان در ارتباط با سرمایه ای که دریافت کرده ایم باشیم، مگر آنکه این ضرر نتیجه مستقیم کاری عمدی، غفلت و تقلب از سوی ما باشد.

روشهای پرداخت: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment