برداشت وجوه

جهت برداشت وجه، فرم درخواست برداشت را در زیر بطور کامل تکمیل فرمایید.

درخواستهای مربوط به برداشت از حساب معمولا از تاریخ دریافت به مدت (2) روز طول می کشند. لطفا به این نکته توجه فرمایید که انتقال مستقیم بین المللی پول، ممکن است تا چندین روز طول بکشد تا پول به حساب شما واریز شود. Vinson Financials LLC تنها پول را به حسابی واریز می کند که برای سرمایه گذاری اولیه استفاده شده است. بعلاوه، برداشتهای پول از همه کارتهای اعتباری به کارت اعتباری که شما برای سرمایه گذاری استفاده کرده اید واریز می شوند.

لطفا توجه فرمایید: کلیه اطلاعات درخواست شده در زیر باید بطور کامل ارائه شوند تا از هرگونه خطا و یا تاخیر در انجام برداشتهای شما جلوگیری شود. کد های پستی مورد قبول نیستند. Vinson Financials LLC مسئولیت هیچ گونه تاخیری که ناشی از اطلاعات اشتباهی است که مشتری وارد کرده است را نخواهد پذیرفت.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

USD
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

captcha
Invalid Captcha

روشهای پرداخت: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment