اینٹی منی لانڈرنگ

قوانین نظارتی

هر شرکت سرمایه گذاری که تحت نظارت CySEC است، باید در هر زمان کلیه ملزومات و مقررات مالی مربوطه که شامل سرمایه مکفی می باشند، را حفظ کند. Vinson Financials Ltd سرمایه لازم برای پوشش دادن سرمایه های همه مشتریان را دارد. تعهد این شرکت جهت حفظ و برآورده کردن قوانینی که در بالا به آنها اشاره شدند بطور سالانه و توسط یک ممیز مستقل بررسی می شود.

Vinson Financials Ltd به علت تلاش در زمینه روشهایی مالی و AML (ضد پولشویی) که از ملزومات CySEC می باشند، پایبند به سیاست های صندوق پذیرش خاص است. عملکرد تحت قوانین CySEC، مشتریان را از بابت اجرای گسترده سیاست های فوق و حصول اطمینان در مورد حفاظت مطلق در هر زمان مطمئن می کند.

Cyprus Securities and Exchange Commission، قوانین و دستوراتی را برای جلوگیری از پولشویی و سرمایه گذاری در کارهای تروریستی طبق دستورالعملهای اتحادیه اروپا تصویب کرد است. بطور خاص: دستورالعمل شماره 2005/60/EC پارلمان اروپا و شورای 26 اکتبر 2005 در جهت محافظت سیستمهای مالی در مقابل پولشویی و کارهای تروریستی" و دستورالعمل کمیسیون 2006/70/ΕC مصوب 1 آگوست 2006، اقدامات اجرایی را برای دستورالعمل 2005/60/EC مربوط به پارلمان اروپا و شورا وضع کرده که بر مبنای آن " فرد بی پناه از جنبه سیاسی" و معیارهای فنی برای مشتریان ساده ناشی از روشهای مالی و معافیت بر اساس فعالیتهای مالی انجام شده بر اساس شرایط بسیار محدود یا موردی تعریف می شوند.

Investor Compensation Fund

Investor Compensation Fund (ICF) بطور خاص ضمانت اجرایی برای رسیدگی به همه شکایتهایی که توسط مشتریان خرد مطرح می شوند است. هدف آن پرداخت غرامت به مشتریان است در صورتیکه Vinson Financials Ltd قادر به تامین این تعهدات نباشد.

روشهای ضد پولشویی

Vinson Financials Ltd و مقامات نظارتی در سراسر دنیا اقدامات پیشگیرانه بسیار جدی در برابر پولشویی اتخاذ می کنند. پولشویی زمینه لازم برای انتقال غیر قانونی منابع مالی که از طریق فعالیهای جنایی از جمله قاچاق مواد مخدر، تقلب های مالی و کارهای تروریستی تولید می شوند را فراهم می سازد. Vinson Financials روشهای سخت گیرانه داخلی و سیاستهایی را بمنظور شناسایی و محدود کردن فعالیت در زمینه پولشویی بکار می گیرد.

خلاصه اقدامات برای امنیت سرمایه

  • تفکیک حسابها/ حسابهای قابل اطمینان
  • توافق MiFID
  • بانکهای تحت قوانین اروپایی
  • صندوق جبران خسارت مشتری
  • AML (مقابله با پولشویی)
  • Investor Compensation Fund
  • حسابرسی سالانه
  • نظارت تحت قوانین اتحادیه اروپا
ادائیگی کرنے کے طریقوں: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment