Jenis-jenis Akun Transaksi

Chúng tôi cung cấp hai tài khoản chính: Tín nhiệm Cao cấp và Tín nhiệm Cơ bản. Trong mỗi tài khoản chúng tôi lại cung cấp nhiều loại tài khoản khác, bao gồm Tài khoản VIP, Tài khoản Kim cương và Tài khoản Ngọc Trai, giúp bạn có thể lựa chọn đúng loại tài khoản để giao dịch.

Dưới đây là mô tả đầy đủ về các loại tài khoản mà chúng tôi cung cấp tới tất cả các quý khách hàng bán lẻ và khách hàng có tổ chức:

Cao cấp

 • Tỉ lệ Đòn bẩy
 • Loại Thực thi
 • Công cụ giao dịch
 • MetaTrader 4
 • Giao dịch iOS
 • Giao dịch Android
 • Số thập phân thứ năm
 • Chênh lệch giữa giá mua và bán
 • Cỡ Giao dịch Tối thiểu
 • Cỡ Giao dịch Tối đa
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Cố vấn chuyên gia
 • Tín hiệu giao dịch
 • Cuộc gọi Cảnh báo nguy cơ giảm tiền Kí quỹ
 • Hạn mức dừng giao dịch
TÀI KHOẢN VIP
10.000 USD
Minimum Deposit
 • lên tới 1:200
 • Lệnh Thị trường
 • Thị trường ngoại hối, Kim loại, Chỉ số
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Thả nổi từ 0.8 pips
 • 0.1
 • 100
 • Sẵn sàng 24/5
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • 30%
 • 10%
TÀI KHOẢN KIM CƯƠNG
200 USD
Minimum Deposit
 • lên tới 1:200
 • Lệnh Thị trường
 • Thị trường ngoại hối, Kim loại, Chỉ số
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Thả nổi từ 0.8 pips
 • 0.1
 • 50
 • Sẵn sàng 24/5
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • 30%
 • 10%

Tín nhiệm Cơ bản

 • Tỉ lệ Đòn bẩy
 • Loại Thực thi
 • Công cụ Giao dịch
 • MetaTrader 4
 • MetaTrader 5
 • Giao dịch iOS
 • Giao dịch Android
 • Chênh lệnh giữa giá mua và bán
 • Phí trao đổi
 • Cỡ Giao dịch Tối Thiểu
 • Cỡ Giao dịch Tối Đa
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Cuộc gọi Cảnh báo nguy cơ giảm tiền Kí quỹ
 • Hạn mức dừng giao dịch
TÀI KHOẢN VIP
5,000 USD
Minimum Deposit
 • lên tới 1:500
 • Lệnh Tức thời
 • Thị trường ngoại hối, kim loại
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • cố định từ 1 pip
 • Lên tới 2 Ngày
 • 0.1
 • 30
 • Sãn sàng 24/5
 • 30%
 • 10%
TÀI KHOẢN NGỌC TRAI
200 USD
Minimum Deposit
 • lên tới 1:500
 • Lệnh Tức thời
 • Thị trường ngoại hối, kim loại
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • Có sẵn
 • cố định từ 2 pip
 • Lên tới 2 Ngày
 • 0.1
 • 20
 • Sãn sàng 24/5
 • 30%
 • 10%
Cổng thanh toán: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment