Nạp tiền cho Tài khoản của Bạn

Đảm bảo sự an toàn cho tiền của khách hàng là vô cùng quan trọng trong ngành công nghiệp tài chính. Kết quả là, Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản của khách hàng tách biệt riêng với tiền của Vinson Financials sở hữu, và đều bị Vinson Financials cấm sử dụng vào các chi phí hoạt động hoặc các chi phí khác.

Nạp tiền cho Tài khoản của Bạn

Để nạp tiền cho tài khoản thực của bạn, bắt buộc phải gửi một khoản tiền tối thiểu ban đầu ít nhất là 200 USD. Tiền nên được chuyển cho Vinson Financials qua ngân hàng, đó là phương pháp an toàn nhất và được ưa chuộng cho việc nạp tiền vào tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán khác bằng cách đăng nhập vào Trang Nhà giao dịch và nạp tiền trực tiếp vào tài khoản giao dịch bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc Skrill. Xin lưu ý rằng phải mất 1-3 ngày làm việc để xử lý và sẽ chuyển khoản tiền vào tài khoản của bạn.

Chi tiết Ngân hàng

Để chuyển khoản, xin vui lòng đăng nhập vào Trang Nhà giao dịch, điền hóa đơn và gửi lời chỉ dẫn chuyển khoản tới ngân hàng của bạn.

Xin lưu ý: Tất cả tiền gửi sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch tại thời điểm nó đã bị xóa khỏi tài khoản khách hàng tách biệt của Vinson Financials.

showcase2.png

Trang Nhà giao dịch hoàn toàn tự động của chúng tôi

Cổng thanh toán: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment