Mở Tài khoản Thật

Tại Vinson Financials, mở một tài khoản giao dịch chưa bao giờ dễ dàng hơn.

Mở 1 tài khoản trực tiếp trong 4 bước nhanh chóng và dễ dàng.

1. Chọn Loại Tài khoản Giao dịch Bạn Muốn Mở

Có vài loại tài khoản giao dịch như VIP, Kim cương, Ngọc trai. Một khi bạn đã chọn thì tài khoản giao dịch đó là phù hợp nhất đối với bạn, xin vui lòng đọc bản chi tiết hợp đồng được áp dụng cho tất cả các loại tài khoản.

2. Điền thông tin Mở Tài khoản vào Mẫu và Gửi đi

Bạn cần điền tất cả các thông tin vào mẫu mở tài khoản. Các chi tiết cần thiết như tên, địa chỉ, nghề nghiệp và những thông tin khác được yêu cầu nhập. Quá trình mở tài khoản, bạn được yêu cầu nộp các loại như:

  • Một bản hộ chiếu phô tô hoặc giấy chứng minh nhân dân phô tô (cả 2 mặt).
  • Giấy chứng nhận cư trú, giấy này có thể là giấy chứng nhận của ngân hàng hoặc một hóa đơn thanh toán (ví dụ như hóa đơn tiền ga, nước, điện, hoặc hóa đơn điện thoại cố định) được cấp trong vòng 6 tháng gần đây nhất.

Nếu tài khoản được mở theo tên doanh nghiệp, bạn cần phản cung cấp chi tiết các bên khác. Nếu mở tài khoản công ty, bạn phải cung cấp giấy chứng nhận đăng kí của công ty, bản phô tô công chứng các bài báo và các bản ghi nhớ của hiệp hội cùng với giấy chứng minh địa chỉ và chứng minh nhân dân của người sở hữu công ty và các thành viên của công ty.

3. Xác nhận và phê duyệt tại Văn phòng

Văn phòng và Phòng Tuân thủ sẽ kiểm tra xác minh hồ sơ và chi tiết ứng tuyển của bạn. Sau khi được phê duyệt, tài khoản giao dịch của bạn sẽ được mở và tên tài khoản đăng nhập cùng với mật khẩu sẽ được gửi đến cho bạn qua hòm thư đã đăng kí.

4. Nạp tiền vào Tài khoản Giao dịch Vừa mới được Mở của Bạn.

Để bắt đầu giao dịch, bạn nên nạp tiền vào tài khoản trong vòng 1 tháng từ ngày được phê duyệt. Để nạp tiền, vui lòng đăng nhập vào Trang Nhà giao dịch bằng email và mật khẩu của bạn, sau đó chọn tùy chọn thuận tiện nhất để nạp tiền vào tài khoản giao dịch.

Note:- Please fill the whole form in English language only.
  1. Personal Details
  2. Previous Experience
  3. Financial Details
  4. Confirmation
Title *
Invalid Input

First Name *
Invalid Input

Last name *
Invalid Input

Email Address *
Invalid Input Or you already have used this email Address

Trader Board Password *
Password must contain minimum of 8 characters at least 1 alphabet and 1 number

Confirmation of Password *
Confirmation Password is not match with the Trader Board password.

Country of Residence *
Invalid Input

Country of Citizenship *
Invalid Input

Date of Birth *
Invalid Input

Address *
Invalid Input

City/Town *
Invalid Input

State
Invalid Input

Zip Code *
Invalid Input

Phone *
Invalid Input

 
Invalid Input

Years of experience *
Invalid Input

Frequency of transactions *
Invalid Input

Average volume size *
Invalid Input

Invalid Input

Years of experience *
Invalid Input

Frequency of transactions *
Invalid Input

Average volume size *
Invalid Input

 
Est. net worth *
Invalid Input

Annual Income *
Invalid Input

Liquid Assets *
Invalid Input

Planned Investment Amount *
Invalid Input

Employment Status *
Invalid Input

Please explain more *
Invalid Input

Industry *
Invalid Input

Please explain more *
Invalid Input

Position *
Invalid Input

Source of funds *
Invalid Input

Please Explain More About Your Employment Status *
Invalid Input

Base Currency *
Invalid Input

Leverage *
Invalid Input

 
  1. Personal Details
  2. Previous Experience
  3. Financial Details
  4. Confirmation

Proof of identification *
The file format is invalid or file size is too large

Proof of residence *
The file format is invalid or file size is too large

Additional Document 1
Invalid Input

Additional Document 2
Invalid Input

I declare that I have carefully read and fully understand the entire contents of the Client Agreement,Conflict of Interest,Order Execution Policy,General Risk Disclosure, Terms and Conditions Of Promotion.

Invalid Input

I agree to receive Newsletters regarding company developments or my trading account(s).

Invalid Input

Cổng thanh toán: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment