Bảo vệ Tiền của Khách hàng

Công ty TNHH Vinson Financials hiểu rằng sự an toàn đối với tiền của khách hàng quan trọng như các điều kiện kinh doanh của công ty. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo khách hàng được bảo vệ đầy đủ trong những trường hợp khác nhau.

Tất cả tiền mà khách hàng đã nhận hoặc do chúng tôi thay mặt giữ đều tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu Luật Tiền của Khách hàng theo quy định của MiFID được thông qua bởi Luật và Chỉ thị của CySEC được ban hành bất kì lúc nào.

Chúng tôi giữ và tiếp tục duy trì tiền của bạn trong tài khoản ủy thác của khách hàng riêng biệt trong các ngân hàng được đánh giá AA hàng đầu, chênh lệch giữa các ngân hàng khác nhau hoạt động trong nền kinh tế được xếp hạng 3 chữ AAA. Cả chúng tôi và ngân hàng đều không động tới số tiền này.

Đồng thời, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào của khách hàng liên quan với tiền mà chúng tôi giữ, trừ khi những mất mát này phát sinh từ những lỗi như cố ý, cẩu thả hoặc gian lận từ phía chúng tôi.

Cổng thanh toán: Visa Card Payment Master Card Payment Skrill Payment Bank Wire Payment